• اویل-پمپ-گیربکس-لیفان-X60-اتومات

اویل پمپ گیربکس لیفان X60 اتومات


 • B0CF18A1-1502320
 • لوازم گیربکس خودرو
 • لوازم-یدکی-لیفان-X60
 • 0 توماندر لوازم یدکی گیربکس لیفان ، قطعه اویل پمپ گیربکس لیفان X60 اتومات  یا پمپ روغن گیربکس لیفان X60 اتومات محصول کرمان موتور با برند LIFAN MOTORS مربوط به خودرو لیفان X60 و با شناسه فنی B0CF18A1-1502320 مشخص می باشد.اویل پمپ گیربکس لیفان برای مدل X60 اتومات قابل استفاده است.

در خودرو لیفان مدل X60 اتومات می توان بخشی از قطعات گیربکس X60 را با کد فنی مربوطه در زیر اشاره کرد :

 1. گیربکس لیفان X60 اتومات (B0CF18A1)
 2. زنجیر گیربکس لیفان X60 اتومات(B0CF18A1)
 3. فیلتر روغن گیربکس لیفان X60 اتومات(B0CF18A1-1502530)
 4. ساعتی گیربکس لیفان X60 اتومات(1701100U8520-33)
 5. کابل تعویض دنده لیفان X60(S1703200)
 6. كاسه نمد شفت ورودی گیربکس لیفان X60 اتومات(B0CF18A1-1502111)
 7. کاسه نمد دیفرانسیل گیربکس لیفان X60 اتومات(B0CF18A1-1502111)
 8. اویل پمپ روغن گیربکس لیفان X60 اتومات(B0CF18A1-1502320)
 9. سنسور سرعت چرخش گیربکس لیفان X60 اتومات (B0CF18A1-1502341)
 10. پیچ تخلیه روغن گیربکس لیفان X60 اتومات (B0CF18A1-1502511)
 11. صافی روغن گیربکس لیفان X60 اتومات (B0CF18A1-1502530)
 12. سنسور وضعیت دنده گیربکس لیفان X60 اتومات (B0CF18A1-1502541)
 13. پوسته گیربکس لیفان X60 اتومات (S1701021D4)
 14. مجموعه كامل پلوس چپ لیفان X60 اتومات (S2203100)
 15. مجموعه كامل پلوس راست لیفان X60 اتومات (S2203200)
 16.  ماهک دنده گیربکس لیفان X60 اتومات (S1702400A1)

در سیستم گیربکس خودرو لیفان یکی از قسمت های بسیار اساسی و حیاتی می تواند پمپ روغن گیربکس لیفان باشد که با هدف فراهم کردن روغن به قطعات گیربکس و نیز پایین آوردن میزان فرسودگی قطعات یا به عبارتی بهتر بالابردن عمر مفید قطعات داخل گیربکس نقش بسزایی دارد. پمپ روغن گیربکس در واقع باعث ایجاد چرخش روغن و تامین روغن به تمامی قطعات گیربکس لیفان خواهد شد تا در دمای بالا عملکرد مناسبی را داشته باشد.

به صورت کلی و با توجه به تعاریف بالا از پمپ روغن گیربکس لیفان می توان گفت که برای روغن کاری قطعات گیربکس خودرو ، برای جلوگیری از بالا رفتن خوردگی قطعات داخل گیربکس و نیز برای جمع آوری آلودگی و کاهش گرمای بالای گیربکس خودرو نیاز به روغن و رساندن روغن به گیربکس خودرو وجود دارد هنگامی که قسمت های مختلف گیربکس در حال کار کردن می باشد اویل پمپ نیز شروع به کار کردن کرده و روغن را به تمامی قطعات گیربکس می رساند در صورت عدم کار کردن پمپ روغن گیربکس خودرو ، گرمای گیربکس بالا می رود و دیگر دمای قطعات پایین نمی آید و در نهایت باعث ایست در گیربکس خودرو و خرابی های بالای آن می گردد

عملکرد و وظایف پمپ روغن گیربکس خودرو لیفان

یکی از موارد مهم در پمپ روغن گیربکس می تواند توجه به سطح روغن گیربکس در خودرو لیفان باشد قطعه پمپ روغن گیربکس خودرو از جمله قطعاتی نیست که مداوم باید آن را بررسی کرد ولی در زمان تنظیم گیربکس خودرو می توان به نشانه هایی مربوط گردد که در نهایت نیاز به بررسی داشته باشد اویل پمپ یا پمپ روغن در گیربکس به عنوان قطعه حیاتی محسوب می گردد یکی از نشانه هایی که می توان به خرابی در اویل پمپ اشاره کرد این است که چراغ هشدار سیستم روغن گیربکس روشن گردد و این خود به دو دلیل می تواند اتفاق بیافتد نخست اینکه سطح روغن گیربکس پایین باشد و دیگر اینکه پمپ روغن گیربکس در زمان پمپ کردن ، قدرت مناسبی نداشته باشد

برای بررسی چراغ هشدار روغن بایستی در ابتدا گیربکس را برای چند دقیقه خاموش کنید و سپس بعد از روشن کردن گیربکس خودرو بایستی سطح روغن گیربکس به صورت عادی گردد در صورت عدم عادی بودن و روشن شدن چراغ اخطار بهتر است که اقدان به تعویض پمپ روغن گیربکس کنید تا از صدمه زدن به گیربکس و خسارات زیاد در گیربکس جلوگیری کنید.

نشانه های خرابی پمپ روغن گیربکس لیفان

مهمترین قطعه ای که وظیفه رساندن روغن به قطعات گیربکس خودرو را دارد اویل پمپ و یا پمپ روغن گیربکس لیفان می باشد روغن موجود در گیربکس لیفان می تواند تا حدود زیادی از اصطحلاک گیربکس خودرو لیفان در برابر گرمای زیاد جلوگیری کند. به معنای بهتر ، اویل پمپ لیفان می تواند اصطحلاک میان پیستون ها را کاهش داده و از تولید گرمای بالا جلوگیری کند تا بهروری گیربکس بسیار کاهش یابد. از مهمترین نشانه های معیوب بودن پمپ روغن گیربکس لیفان به موارد زیر اشاره کرد :

 • چراغ هشدار فشار روغن روشن شود یکی از وظایف مهم پمپ روغن گیربکس می تواند تنظیم فشار روغن و هدایت روغن به قطعات داخل گیربکس باشد در زمان خراب شدن پمپ روغن گیربکس باعث کاهش سطح روغن گیربکس خواهد شد . تنظیم و هدایت روغن گیربکس با فشار مناسب دیگر صورت نمی پذیرد و در نهایت آسیب جدی به گیربکس خودرو در اثر گرمای بالای گیربکس ایجاد خواهد شد.
 • دمای گیربکس خودرو افزایش یافته و دمای بالای آن پایین نمی آید یکی از علت های کاهش دمای گیربکس خودرو لیفان بودن روغن گیربکس در گیربکس خودرو لیفان است روغن گیربکس برای جریان پیدا کردن درون قطعات گیربکس نیاز به پمپ شدن دارد تا با فشار مناسب بتواند سایر قطعات را روغن کار انجام دهد و این سطح فشار و پمپ کردن بر عهده پمپ گیربکس خودرو لیفان و یا پمپ روغن گیربکس خودرو لیفان می باشد درواقع با خرابی این قطعه دیگر امکان کاهش دمای گیربکس وجود ندارد.

 • شنیدن صدای چرخش یا غرزدن می تواند نشانه خرابی پمپ روغن گیربکس خودرو باشد. یکی از نشانه های فرسودگی در پمپ روغن شنیدن صدای زیاد از گیربکس خودرو به صورت غرزدن است چه در زمان توقف خودرو و چه در زمان حرکت خودرو این صدا شنیده می شود بنابرین برای بررسی پمپ روغن گیربکس و خرید قطعه پمپ روغن گیربکس لیفان بایستی حتما به تعمیرگاه و مکانیکی لیفان مراجعه کنید تا از صدمات و خسارات زیاد به گیربکس خودرو جلوگیری شود.

 • شنیدن سروصدای از داخل گیربکس لیفان در صورت عدم فشار مناسب روغن به گیربکس خودرو توسط پمپ روغن گیربکس می تواند باعث خوردگی در قطعه های گیربکس خودرو گردد و شنیدن صدا از گیربکس خودرو در قسمت داخلی گیربکس موجب گردد.

برای مشاوره و خرید لوازم یدکی لیفان و قطعات مرتبط با تنظیم موتور لیفان و گیربکس لیفان می توانید با فروشگاه لوازم یدکی پورمرتضی در ارتباط باشید و همچنین در صورت نیاز به تعمیر موتور لیفان و تعمیر گیربکس لیفان با شماره های تماس با ما فروشگاه تماس بگیرید تا همکاران ما شما را به تعمیرگاه مربوطه لیفان با مکانیک ماهر راهنمایی کنند.

Gearbox LIFAN X60 AT (B0CF18A1-1502320)

قطعات مربوط به اویل پمپ گیربکس لیفان X60 اتومات

seporde
tejarat
post

1
سبد خرید
مجموع: 1000 تومان
جمع کل: 1000 تومان