0 تومان
 • چراغ-راهنما-آینه-راست-جک-J5-وارداتی
 • لوازم-یدکی-جک-J5_3703

چراغ راهنما آینه راست جک J5 وارداتی


 • 8210200U7101XA
 • لوازم چراغ و برقی خودرو
 • لوازم-یدکی-جک-جی-5
 • 8210200U7101XA
 • قیمت :

  0 تومان


قطعه چراغ روی راهنما آینه راست جک جی 5 محصول وارداتی با برند AQBP مربوط به خودرو جک J5 و با شناسه فنی 8210200U7101XA مشخص می باشد.چراغ راهنما آینه  جک J5 برای مدل جک جی 5 دنده ای , اتومات  قابل استفاده است.مجموعه آینه جک J5شامل موارد زیر تشکیل شده است :

 • شيشه آینه بغل- چپ جک جی 5 (8210100U7101XA)
 • شيشه آینه بغل- راست جک جی 5 (8210100U7101XA)
 • چراغ روی آینه بغل چپ  جک جی 5 (1601200U8020)
 • كلید تنظیم آینه بغل جک جی 5 (1602106U2210)
 • آینه بغل چپ جک جی 5 (8210100U7101)
 • آینه بغل راست جک جی 5 (8210200U7101)
 • آینه داخل اتاق جک جی 5 (8210300U7150)
 • قاب آینه بغل چپ جک جی 5 (S8210L24040)
 • قاب آینه بغل راست جک جی 5 (S8210L24040)
 • قاب سه گوش آینه بغل راست جک جی 5 (S8210L24040)
 • قاب سه گوش آینه بغل چپ جک جی 5 (S8210L24040)

در خودرو در قسمت بدنه خودرو جک J5 قطعات زیادی وجود دارد یکی از این قطعات آینه خودرو جک J5 می باشدکه این آینه ها برای تعیین وضعیت خودرو در حین رانندگی و پارک خودرو  جک J5و دیدن انتهای خودرو  جک J5می باشد آینه ها باعث می شوند تا تصادفات بسیار کاهش پیدا کند

 

The light on the RIGHT mirror guide JAC J5 (8210200U7101XA)

khodro
seporde
tejarat
post

1