• 1001121U2080
  • jac-j5_3479

پایه دسته موتور عقب جک جی 5 اتومات


  • 1001121U2080
  • لوازم موتوری خودرو
  • لوازم-یدکی-جک-جی-5
  • 0 توماناز دیدگاه متخصصان وب سایت لوازم یدکی پورمرتضی وظیفه دسته موتور خودرو جک  این است که موتورخودرو جک  نگه می دارد جلوو از آنجایی که موتور خودرو جک  با گیربکس خودرو جک  به هم پیچ شده است توسط چندین دسته موتور برای نگه داشتن آن استفاده می گردد.
قابل توجه اینکه دسته گیربکس خودرو جک  همان پایه گیربکس است که گیربکس جک را نگه می دارد.

در دسته موتور های خودرو جک  برای نگه داشتن موتور خودرو جک  بایستی یک سمت آن به بدنه خودرو جک  که قالبا با پایه ای متصل شده در بدنه خودرو جک  پیچ می شود و در سمت دیگه به موتور خودرو جک  متصل می گردد.

یکی از کاربردهای دسته موتور جلوگیری از لرزش موتور خودرو جک  است  و برای جلوگیری از کاهش بیشتر لرزش دسته موتور های خودرو جک  دارای مایع روغن می باشد و دیگری نگه داشتن موتور خودرو جک  می باشد.

برای جلوگیری از ارتباط مستقیم بین فلز بدنه و فلز موتور خودرو جک  از دسته موتور با جنس لاستیکی استفاده می کنند.

این قطعات از ماده ای  لاستیکی ساخته می شوند تا ارتباط مستقیم فلز به فلز بین موتور و بدنه اتومبیل وجود نداشته باشد به این دلیل عمر دسته موتور ها تقریبا تا 5 سال به طول می انجامد.

قطعات مربوط به پایه دسته موتور عقب جک جی 5 اتومات

seporde
tejarat
post

1
سبد خرید
مجموع: 1000 تومان
جمع کل: 1000 تومان