• 1001221U7020
 • jac-j5_4090

پایه دسته موتور جلو جک جی 5 دنده ای


 • 1001221U7020
 • لوازم موتوری خودرو
 • لوازم-یدکی-جک-جی-5
 • 0 توماننشانه خرابی در دسته موتور خودرو جک

 • شنیدن سروصدای زیاد از داخل موتور خودرو جک

  در زمان خرابی در دسته موتور خودرو جک صدایی مانند ضربه زدن به موتور خودرو جک  احساس می کنید و با متوجه شدن این نشانه از خرابی اقدام به تعویض دسته موتور خودرو جک  خود کنید.

 • لرزش بیش از حد در موتور خودرو جک

  لرزش در موتور خودرو جک می تواند از نشانه های خرابی در دسته موتور خودرو جک  باشد و این بدان دلیل است که دیگر پایه های موتور که برای حفظ و نگه داشتن موتور باید عمل کنند پاسخ درستی نمی دهند و ضعیف شدن و خرابی دسته موتورها لرزش در موتور و بدنه خودرو جک  را ایجاد می کنند.

 • کج شدگی و افتادگی در موتور خودرو جک

  دسته موتور خودرو جک نقش مهمی در موتور خودرو جک  دارد علاوه بر نگه داشتن موتور خودرو جک  باید ارتفاع خودرو جک  را نیز به صورت مساوی تقسیم کند و در صورتی که این ارتفاع کم شده یا بهم ریختگی وجود داشته باشد خرابی در دسته موتور خودر قطعی است.

 • خرابی ایجاد شده در شلنگ رادیات و تسمه فن کولر خودرو جک

  در سرعت های بالای رانندگی ممکن است در صورت خرابی دسته موتور خودر دچار پارگی و شکستگی در تسمه فن خودرو جک  و شلنگ های رادیات خودرو جک شوید و خرابی دسته موتور به علت فشار مضاعف در موتور خودرو جک  می تواند خرابی این دو قطعه را تشدید کند.

 • جدا شدن دسته موتور از خودرو جک

  اتفاق جدا شدن دسته موتور از خودرو جک باعث آسیب شدید به موتور خودرو جک  می شود و باعث پرش موتور به سمت دیگر می شود و سلامت موتور را به خطرمی اندازد.

 

قطعات مربوط به پایه دسته موتور جلو جک جی 5 دنده ای

seporde
tejarat
post

1
سبد خرید
مجموع: 1000 تومان
جمع کل: 1000 تومان