0 تومان
  • 1001210U2010
  • jac-j5_3607

دسته موتور جلو جک جی 5 شرکتی


  • 1001210U2010
  • لوازم موتوری خودرو
  • لوازم-یدکی-جک-جی-5
  • 1001210U2010
  • قیمت :

    0 تومان


دسته موتور خودرو جک  نقش مهمی در موتور خودرو جک  دارد علاوه بر نگه داشتن موتور خودرو جک  باید ارتفاع خودرو جک  را نیز به صورت مساوی تقسیم کند و در صورتی که این ارتفاع کم شده یا بهم ریختگی وجود داشته باشد خرابی در دسته موتور خودر قطعی است.

در سرعت های بالای رانندگی ممکن است در صورت خرابی دسته موتور خودر دچار پارگی و شکستگی در تسمه فن خودرو جک  و شلنگ های رادیات خودرو جک شوید و خرابی دسته موتور به علت فشار مضاعف در موتور خودرو جک  می تواند خرابی این دو قطعه را تشدید کند.

لرزش در موتور خودرو جک  می تواند از نشانه های خرابی در دسته موتور خودرو جک  باشد و این بدان دلیل است که دیگر پایه های موتور که برای حفظ و نگه داشتن موتور باید عمل کنند پاسخ درستی نمی دهند و ضعیف شدن و خرابی دسته موتورها لرزش در موتور و بدنه خودرو جک  را ایجاد می کنند.

محصولات مرتبط با دسته موتور جلو جک جی 5 شرکتی

khodro
seporde
tejarat
post

1